English    中文
Eastern Healing Centre

Shipping Cost

Auckland-wide
Order Price Shipping Cost
Up to $150 NZ$9.00
Over $150 Free
Nation-wide
Order Price Shipping Cost
Up to $250 NZ$12.00
Over $250 Free
All price exl. GST
Single:   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  |   Formula  |   All

Wang Bu Liu Xing 王不留行 ( Vaccaria Seed )
$12.95
  

Wei Ling Xian 威靈仙 ( Clematis )
$13.89
  

Wu Jia Pi 五加皮 ( Acanthopanax )
$15.20
  

Wu Ling Zhi 五靈脂 ( Pteropus)
$14.89
  

Wu Mei 烏梅 ( Mume )
$12.50
  

Wu Wei Zi 五味子 Schisandra
$34.28
  

Wu Yao 烏藥 ( Lindera Root )
$12.28
  

Wu Zhu Yu 吳茱萸 ( Evodia )
$28.33