English    中文
Eastern Healing Centre

Shipping Cost

Auckland-wide
Order Price Shipping Cost
Up to $150 NZ$6.00
Over $150 Free
Nation-wide
Order Price Shipping Cost
Up to $250 NZ$9.00
Over $250 Free
All price exl. GST
Single:   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  |   Formula  |   All

Yan Hu Suo 延胡索 ( Corydalis )
$15.00
  

Ye Jiao Teng 夜交藤 ( Polygonum Multiflorum )
$12.30
  

Yi Mu Cao 益母草 ( Leonurus )
$10.39
  

Yi Yi Ren 薏苡仁 ( Coix )
$13.34
  

Yi Zhi Ren 益智仁 ( Fructus Alpiniae Oxyphyllae )
$18.30
  

Yin Chen 茵陳 ( Capillaris )
$12.48
  

Yin Yang Huo 淫羊藿 ( Epimedium )
$13.59
  

Yu Jin 鬱金 ( Curcuma )
$14.80
  

Yu Mi Rui 玉米 ( Corn Stem )
$15.92
  

Yu Xing Cao 魚腥草 ( Houttuynia )
$9.98
  

Yu Zhu 玉竹 ( Polygonatum Odorati )
$11.64
  

Yuan Zhi 遠志 ( Polygala )
$19.86