English    中文
Eastern Healing Centre

Shipping Cost

Auckland-wide
Order Price Shipping Cost
Up to $150 NZ$9.00
Over $150 Free
Nation-wide
Order Price Shipping Cost
Up to $250 NZ$12.00
Over $250 Free
All price exl. GST
Single:   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  |   Formula  |   All

San Qi 三七 ( Pseudoginseng )
$48.89 $56.89
  

Sang Bai Pi 桑白皮 ( Mulberry Bark )
$15.33
  

Sang Ji Sheng 桑寄生 ( Loranthus )
$15.36
  

Sang Ye 桑葉 ( Mulberry Leave )
$12.00
  

Sang Zhi 桑枝 ( Mulberry Twig )
$11.91
  

Sha Ren 砂仁 ( Amomum )
$24.66
  

Shan Yao 山藥 Dioscorae
$18.90
  

Shan Zha 山楂 ( Crataegus )
$12.74
  

Shan Zhu Yu 山茱萸 (Cornus )
$18.04
  

She Chuang Zi 蛇床子 ( Cnidium Fruit )
$13.91
  

She Gan 射干 ( Belamcanda )
$15.57
  

Sheng Di Huang 生地黃 ( Rehmannia~Fresh)
$13.86
  

Sheng Jiang 生薑 ( Ginger ~Fresh)
$13.95
  

Sheng Ma 升麻 ( Cimicifuga )
$18.80